Solenergibranschen i USA skapar tiotusentals arbetstillfällen

Dela artikeln
söndag, 28 februari 2016 0
Man mäter energiskapande solceller i ett solcellsbaserat kraftverk Man mäter energiskapande solceller i ett solcellsbaserat kraftverk

Just nu pågår många storsatsningar på solenergi i det stora landet i väst, USA. Detta har inte bara lett till att utveckla flera tekniska innovationer gällande solenergi, det har också skapat mängder med jobbtillfällen på den amerikanska arbetsmarknaden.

Mer än 35000 arbetstillfällen under 2015

Den amerikanska solenergi-industrin har under 2015 lyckats skapa över 35000 arbetstillfällen. Man kan utan underdrift säga att solenergi-industrin i USA i dag utgör en storindustri. Mätningar från amerikanska Solar Job Census visar att solenergi-industrin i USA ensamt just nu sysselsätter en bit över 200000 människor.

Sysselsättningstillväxten under de senaste åren inom solenergi-industrin i USA ligger på omkring 20 procent, vilket kan jämföras med den totala nationella sysselsättningsgraden som ligger på dryga 1,7 procent. För att sätta ytterligare ett glädjande perspektiv på detta: solenergiindustrins sysselsättningstillväxt står för hela 1,2 procent av alla nyanställningar som kommer till i USA just nu.

Välbetalda jobb

De arbetstillfällen som i snabb och omfattande takt skapas inom solenergi-industrin i USA är välbetalda jobb i förhållande till det låga skattetrycket. Störst efterfrågan finns på tillverkare, installatörer, montörer, säljare och distributörer av solenergi. Lönen för en installatör ligger på omkring 21 dollar per timme och för en montör ligger lönen på omkring 18 dollar per timme. De riktigt högsta lönerna finns inom design och teknikutveckling, där lönerna ligger på omkring 27 dollar per timme.

Ny teknik kan göra solceller mer effektiva

Detta är konkurrenskraftiga löner, men ändå tycks anställarna inom den amerikanska solenergi-industrin skrika efter arbetskraft just nu. Man har inom flera av de sektorer som jobbar inom solenergi-industrin idag rent av ett underskott av arbetstagare.

Fler anställda än inom traditionella fossila branscher

Under 2015 hade man inom fossila branscher, såsom olja och gas, i USA omkring 130000 arbetare anställda. Detta är alltså en bra bit mindre än den mängd arbetare som i landet i dag arbetar inom solenergi-industrin. Inom olje- och gasindustrin försvinner också arbetstillfällena just nu i snabbare takt än arbetstillfällen inom solkenergi-industrin ökar. Mätningar gjorda berättar att solenergi-industrin i USA kommer att behöva anställa omkring hela 30000 nya medarbetare under 2016.

Många i USA talade för några år sedan om en kommande boom inom förnyelsebar energi, inte minst vad gäller sol- och vindbaserade energilösningar, som skulle kunna utkonkurrera den ökning som fanns för några år sedan gällande användningen av skifferolja och gas. Frågan är om inte USA är där i dag, och att det vi ser nu är bara början på toppen av ett isberg av det som rejält kommer att omforma energiekonomin inom den närmsta framtiden.

Ovanstående gäller givetvis då inte bara USA. Då en sådan mäktig aktör på den globala marknaden som USA kraftigt expanderar mot ett mera klimatneutralt samhälle vore det märkligt om resten av världen inte hoppade på det tåget.

En nackdel med solenergi har hela tiden varit de dyra kostnader som kommer till vid installation av detta energislag. Men går man bara så kort tid tillbaka som tre år sedan så kostar solenergi i genomsnitt idag betydligt mindre att installera, detta tack vare förbättrade och effektivare installationsmöjligheter.

Leder också till arbetstillfällen utanför USA

Som den stora och inflytelserika ekonomi USA är kommer också de arbetstillfällen som ökar inom landet också leda till en ökning av arbetskraft och intäkter inom solenergi-industrin också långt utanför landets gränser. Denna växande industri sätter inte minst fart på innovatörer och exportörer av solenergilösningar utanför USA, som både kan tillföra landet kunskap och produkter utifrån. Ett av de företag som dragit nytta av den amerikanska solenergi-industri-boomen är det svenska företaget Abscilon Solar Collector AB.

Abscilon har sitt säte i Härnösand och har ingått ett samarbetsavtal att exportera solenergiteknik till en stad i Pennsylvania. I avtalet ingår att Abscilon ska vara med att bygga solenergianläggningar som till en början ska omfatta 40 MW, vilka senare ska utökas till att kunna producera hela 180 MW.

Abscilon har flera typer av solfångare som har visat sig intressanta på den amerikanska energimarknaden. Styrkan ligger just förmodligen häri, att man kan anpassa alla installationer som görs just efter precis vilket energibehov kunden har.

Att inte sälja och installera mer än kunden behöver är förmodligen en av de starkare konkurrensfördelar man kan ha i dag på energimarknaden som solenergiföretag. Driften av ett solenergipanelsystem är sedan ytterst billigt för kunden.

Källor:
www.renewableenergyworld.com/articles/2016/01/solar-jobs-continue-to-outpace-us-economy
www.absolicon.se/vara-solfangare

Läst 2819 gånger Senast redigerad söndag, 28 februari 2016 13:25

Välj kommun från listan