Vindkraftverk i trädgården

Dela artikeln
torsdag, 21 januari 2016 0
Liten vindturbin/vinkraftverk på en trädgårdstomt Liten vindturbin/vinkraftverk på en trädgårdstomt Text av Renée Nilsson

Visste du att det faktiskt går att ha ett litet vindkraftverk hemma på tomten? Idag finns ett stort antal aktörer som erbjuder vindkraftverk med effekt från 0,2 kW upp till 200 kW. Vindkraft är ett rent och effektivt sätt att skapa el, och ett perfekt komplement eller ersättare till dyra elleverantörer. Allt fler privatpersoner inser fördelarna med att sätta upp ett eget litet vindkraftverk i trädgården. Redan på 1980-talet introducerades mindre vindkraftverk i Sverige och populariteten har ökat kraftigt på senare år.

Här nedan får du en snabb lektion i hur du skaffar ett vindkraftverk hemma:

Små vindkraftverk

Ett vindkraftverk består av en rotorskiva, vingblad, styrfena, styrsystem och en generator. Vindturbinen (bladen och rotorskivan) fästs på ett så kallat torn, eller om turbinen är liten kan den sättas fast på taket. När vinden tar tag i vingbladen börjar dessa snurra och energin som blir alstras i generatorn där den sedan förvandlas till el. Denna el leds sedan vidare från en transformatorstation med hjälp av kablar in till önskat användningsområde. Strömmen kan användas som vanlig hushållsel. De flesta vindkraftverken börjar ge effekt vid 4-5 m/s. Här i Sverige har vi en medelvind på 5-7 m/s, men det kan se väldigt olika ut på olika ställen. Kom ihåg att kolla upp detta noga innan du sätter upp ett vindkraftverk hemma. Blåser det tillräckligt för att ge effekt? Om man vet att man bor i ett område där det inte blåser så mycket kan man använda sig av en vindturbin med 5 blad, eller fler, istället för det vanliga antalet 3. Med flera blad fångas lägre vindhastigheter upp under en längre tid och genererar energi i generatorn. Ett vindkraftverkstorn bör vara 18-30 m högt för att uppnå bästa effekt – detta gäller alla sorters vindturbiner.

Det finns flera företag i Sverige som erbjuder småskaliga vindkraftverk som är anpassade efter svenska förhållanden. Många är tystgående och bygglovsfria. Vindkraftverk på mindre än 125 kilowatt behöver inget tillstånd, men alla över denna gräns måste anmälas enligt miljöbalken. Det finns många tysta vindkraftverk som fungerar utmärkt att sätta upp även i tätbebyggda områden.

Energimyndigheten.se/vindkraft finns mer generell information om vindkraftverk.

Äldre vindkraftverk eller väderkvarnar i Holland

Fördelar med vindkraft

Även om inköpspriset kan vara rätt så högt kommer förhoppningsvis ditt nya vindkraftverk att löna sig efter en tid. Ett vindkraftverk kan göra dig helt självförsörjande på el, om du bor i en normalstor villa i ett lagom blåsigt område. Det är dock alltid smart att behålla andra energikällor som backup – kanske solpaneler? Den största fördelen med att anlägga ett vindkraftverk är att man gör en god insats för miljön. De små vindkraftverken är i huvudsak avsedda för eget bruk, men ibland kan faktiskt vindkraft generera en inkomst genom att man kopplar in sig på det allmänna elnätet och säljer sitt överskott till elbolaget.

Ny teknik kan göra solceller mer effektiva

Att tänka på

Gör en noggrann research innan du sätter igång med ditt vindkraftsbygge. Det finns många regler och bestämmelser du måste rätta dig efter när det gäller uppförandet av ett nytt vindkraftverk. Tänk på saker som strandskydd och bygglov. Ibland behövs bygglov för att sätta upp ett vindkraftverk om de överstiger en viss höjd, ligger på kulturminnesmärkt mark, ligger för nära grannar o.s.v. Regler finns hos Länsstyrelsen. Bygglovet ansöker du om hos kommunens byggnadsnämnd, men du ska göra en bygganmälan till kommunen att du sätter upp ett vindkraftverk även om det inte behöver bygglov. Bygglovsansökan skickas vidare till myndigheter och organisationer som Försvarsmakten, teleoperatörer och Luftfartsstyrelsen för att dessa ska få en chans att yttra sig i ärendet. Ofta är det inga problem och det brukar gå bra att få bygglov till att sätta upp max 40 m höga vindkraftverk.

När du väljer vindkraftverk ska du välja ett som är CE-märkt, tyst, högeffektivt och lättskött. Även om ett vindkraftverk är relativt tyst genererar det ändå ljud. När turbinbladen rör sig genom luften och maskineriets kuggväxel och generator kan man höra ett slags brummande ljud. På bättre konstruerade vindkraftverk har ljudnivån kraftigt minimerats och det är i princip endast bladens ”svischande” som låter. Det finns vissa regler vad gäller ljudnivån på olika platser, och i vissa bostadsområden får man inte skapa ljud högre än 35 dB(A). Kolla med länsstyrelsen vad som gäller där du bor. Välj ett seriöst företag som erbjuder vindkraftverk av hög kvalitet – även om det kan kosta lite mer. På Länsstyrelsens hemsida hittar du mer information om vad som gäller för privata vindkraftverk i din kommun.

Läst 32544 gånger Senast redigerad måndag, 14 mars 2016 20:14

Välj kommun från listan