Ny teknik kan göra solceller mer effektiva

Dela artikeln
Tuesday, 05 January 2016 0
Solceller med förnybar solenergi Solceller med förnybar solenergi

Bara några minuter av den solstrålning som träffar jordens yta skulle kunna räcka för att täcka den energi som hela mänskligheten förbrukar under ett år. Ständigt utvecklas ny teknik för att kunna ta till vara på denna förnyelsebara och outtömliga energikälla. Varje framsteg som här görs är ytterst välkommet inför den rådande energikris vi hela tiden riskerar att stå inför, och för att en gång för alla bli kvitt miljö- och klimatförstörande energislag.

Solenergi har använts ända sedan 1950-talet, då inom rymdtekniken som elförsörjare åt satelliter. I dag används solenergi framgångsrikt inom en mängd med områden, alltifrån miniräknare till bostäder och stora industrier som är självförsörjande på el och värme från solenergi.

Solenergi som förnyelsebar energikälla är, förutom att vara klimatneutralt, också mycket kostnadseffektivt. Den stora kostnaden för ett solpanelssystem kommer främst till vid installation. Vid själva driften är kostnaderna sedan mycket låga.

För att än mer möjliggöra solenergi som ett funktionellt och tekniskt attraktivt energislag finns det flera problemområden som forskarna ständigt försöker lösa. Ett tekniskt dilemma med solenergi är åt vilket håll man bäst riktar solpanelerna för att på bästa möjliga sätt generera energin ur solens strålar. Nu tror dock forskare och teknikutvecklare att man är en lösning på spåren.

Syd eller väst?

Många tänker sig nog att sydlig riktning på ett solpanelssystem vore det bästa alternativet för att generera mest solljus. År 2013 kom dock en rapport från energiforskningsorganisationen Pecan Street i vilken man slog fast att bästa riktningen för ett solpanelssystem är att snarare luta panelerna västerut för att på bästa sätt ta till tillvara på solens instrålning.

Solenergi som en väg att lösa elenergibristen i fattiga länder i Afrika

Vidare forskning har också visat att det är än mer invecklat än så här. En annan viktig faktor på hur man ska rikta ett solpanelssystem för att på bästa sätt ta tillvara på solstrålningen är nämligen också beroende på var solpanelsystemet geografiskt befinner sig. Så västlig riktning behöver alltså likväl inte alltid vara det bästa alternativet. Byggnader, vilka är de vanligaste platserna för solpaneler, har också oftast den begränsningen att även om du får rätt riktning på solpanelssystem så går man ändå miste om mycket av solljuset då panelerna inte kan följa solens spår på himlen under hela den tid på dygnet då solen lyser.

Nanostavar kan effektivisera solcellers ljusintag

Det ultimata, oavsett om det är syd eller västlig riktning som är det mest energigenererande vad gäller solpanelssystem, vore ju så klart att ha solpaneler som hela tiden kan anpassa vinkeln för att bäst ”skörda” solljuset. Det är just detta man nu tror sig lyckats åstadkomma. Vad forskare utvecklat är solpaneler med en glasbeläggning bestående av ultratunna nanostavar som kan monteras ovanpå solcellerna i ett solpanelssystem. Denna typ av glasbeläggning kan sedan förmå de underliggande solcellerna att anpassa sin vinkel på bästa möjliga sätt för att ta in maximalt med solljus.

Beräkningar som gjorts visar att effektiviteten i solcellerna med hjälp av dessa glasbeläggningar kan öka med omkring 5 till 28 %. Vid långvarig användning tror man att effektiviseringen rent av kan öka till upp emot 46 %. Det återstår att se om detta fullt ut stämmer vad gäller effektiviteten, men redan nu verkar denna nya teknik ytterst lovande för hur vi i framtiden kommer att designa och utveckla solcellspaneler.

Hjälper även till att hålla rent solcellerna

Denna nya teknik tror man inte bara kommer hjälpa till att förbättra solcellernas riktning. Materialet som nanostavarna är gjort av är dessutom damm- och föroreningsavstöttande. Det här tror man också kommer kunna vara ett stort framsteg gällande solenergitekniken, detta då solcellerna blir avsevärt mer friare från damm och föroreningar som annars hindrar solcellerna från att absorbera solstrålarna.

Källor: solardaily.com, pecanstreet.org

Läst 3873 gånger Senast redigerad Friday, 15 January 2016 08:19

Nytt i forumet

0 Topics

COM_KUNENA_VIEW_TOPICS_DEFAULT_MODE_DEFAULT

COM_KUNENA_VIEW_NO_TOPICS
0 Topics

Who Is Online

Total users online: 0
Legend:  Site Administrator Global Moderator Moderator Banned User Guest
  • Total Messages: 11 | Total Subjects: 8
  • Total Sections: 3 | Total Categories: 20
  • Today Open: 0 | Yesterday Open: 0
  • Today Total Answer: 0 | Yesterday Total Answer: 0

Flest reaktioner i veckan

Välj kommun från listan