Solenergi som en väg att lösa elenergibristen i fattiga centralafrikanska länder

Dela artikeln
Friday, 15 January 2016 0
Solnedgång på savannen i Afrika Solnedgång på savannen i Afrika

Ett mycket stort fattigdomsproblem i världen är bristen på elenergi. Miljoner av människor världen över lever inte bara i mörker, bristen på elenergi skapar också ohälsoproblem, och missade utbildningsmöjligheter som är avgörande för att bryta sig ut ur fattigdomsspiralen. 

Den brittiska välgörenhetsorganisationen Solar-Aid jobbar med att bekämpa fattigdom och klimatförändringar, detta genom att sälja solenergilösningar till många av Afrikas fattiga. Detta arbete gör det möjligt för många fattiga afrikaner att bli självförsörjande på elenergi, plus att det ökar användandet av rena och förnyelsebara energislag, vilket är en vinst sett också ur ett miljö- och klimatperspektiv.

Sunny-Money

Projektet, som pågått sedan 2006, har Solar-Aid valt att kalla Sunny-Money, och för tillfället arbetar man i de centralafrikanska länderna Uganda, Malawi, Zambia, Tanzania och Kenya. I samtliga av dessa länder är bristen på elenergi ett utbrett och påtalat problem.

I hela Afrika finns omkring 600 miljoner människor som lider av att inte ha tillgång till elenergi. Bristen på elenergi och tillförlitliga energikällor leder till att många fattiga afrikaner också tvingas använda sig av farliga alternativ. Osäkra hemgjorda fotogenlampor för att ha belysning i hemmet är ett gissel i flera afrikanska länder, inte minst i de länder där Solar-Aid bedriver sin verksamhet.

Fotogenlamporna ger inte bara en ytterst undermålig belysning utan avger också för den mänskliga hälsan mycket giftiga rökutsläpp i form av svartrök, och säkerheten kring användandet är också ofta mycket undermåligt. Fotogen är inte heller billigt, och en stor del av inkomsten för många fattiga afrikaner som lider av brist på elenergi äts till stor del upp av kostnaderna att inhandla fotogenet. Ett stort mål i Solar-Aids verksamhet är att helt utrota gisslet med de farliga fotogenlamporna i hela Afrika till 2020.

Varje hushåll som Solar-Aid ger möjligheten till solenergiförsörjning sparar inte bara pengar åt hushållet, utan förbättrar också hälsan och säkerheten i hushållet. Barnen, vilka ofta är upptagna av sysslor under dagen, får också en möjlighet att lättare kunna studera nattetid tack vare ordentlig belysning. Utbildning är en ytterst viktig och helt avgörande för att kunna ta sig ur fattigdomen. Man räknar med att varje solenergifångare från Solar-Aid som används i ett hushåll sparar in omkring 200 kg av koldioxid per år som annars skulle kommit till vid fortsatt användande av fotogenlampa.

Ny teknik kan göra solceller mer effektiva

Solar-Aid skänker inte bort solenergifångarna, detta av flera anledningar. Man har valt att sälja dem till ett för lokalbefolkningarna överkomligt pris, allt för att kunna återinvestera mer pengar i projektet. Försäljningen av solenergifångarna skapar också arbetstillfällen lokalt då det är lokalbefolkningen som engageras i försäljning och distribution. Det är en mycket imponerande apparat Solar-Aid har lyckats åstadkomma, där inte bara lokabefolkningen blir engagerad arbetsmässigt och får gedigen kunskap kring hållbar och säker energiutvinning, utan där också pengarna som genereras i projektet till en betydande del stannar inom de berörda ländernas egna ekonomier.

Sunny-Schools

Solar-Aid arbetar också med vad man kallar Sunny-Schools, ett gratis interaktiv utbildningsprogram på nätet där man undervisar barn och ungdomar om den globala klimatproblematiken och om solenergiteknik. Inte minst i många engelskspråkiga länder har detta blivit ett mycket framgångsrikt pedagogiskt instrument när det kommer till att lära barn och ungdomar om den globala klimatproblematiken, och om solenergiteknik och hållbart energianvändande.

Genomgripande resultat

Hittills har Solar-Aid uppnått många hoppingivande och handfasta resultat. I sin senaste rapport redovisar man att 10 miljoner människor fått tillgång till ren och säker solenergi, att det skapats 345 miljoner dollar i insparade pengar för afrikanska hushåll, att omkring 6 miljoner har fått förbättrad hälsa, att 80 000 ton koldioxidutsläpp har blivit hindrade, samt att flera miljarder viktiga studietimmar har kommit till för afrikanska barn och ungdomar, allt som ett resultat av det arbetet man lagt ned sedan starten 2006.

Förutom inkomsten man får genom sålda solenergipaneler mottar även Solar-Aid pengar från välgörare, en nog så viktig verksamhet för att få projekten de driver att gå runt och fungera. På deras hemsida kan man gå in och få en färdig kalkyl på hur mycket ens bidragna pengar kan bidra till i form av sociala och miljömässiga förbättringar.

Solar-Aid publicerar och uppdaterar ständigt också nya rapporter på vad man lyckas åstadkomma i form av sociala och miljömässiga förbättringar i de länder där man verkar. Det finns både allmänna rapporter och rapporter som rör varje land där man är verksam. Faktablad finns också samlat kring varje land att tillgå.

Källa: solar-aid.org

Läst 5111 gånger Senast redigerad Friday, 15 January 2016 08:23

Nytt i forumet

0 Topics

COM_KUNENA_VIEW_TOPICS_DEFAULT_MODE_DEFAULT

COM_KUNENA_VIEW_NO_TOPICS
0 Topics

Who Is Online

Total users online: 0
Legend:  Site Administrator Global Moderator Moderator Banned User Guest
  • Total Messages: 11 | Total Subjects: 8
  • Total Sections: 3 | Total Categories: 20
  • Today Open: 0 | Yesterday Open: 0
  • Today Total Answer: 0 | Yesterday Total Answer: 0

Flest reaktioner i veckan

Välj kommun från listan