Att vistas i skogen minskar stress och ger fler goda hälsoeffekter

Dela artikeln
Monday, 11 January 2016 0
Man vandrar på skogsled Man vandrar på skogsled

Naturen som välgörare för vår hälsa är nog ingen hemlighet för de flesta av oss. Naturens goda hälsoeffekter är också ytterst intressanta får våra forskare att försöka röna ut. Inte minst kan resultaten man här får fram, förutom att de ger viktig hälsoinformation, också användas i syfte för att förstå naturen som en viktig och ovärderlig resurs för vår hälsa.

Skogen som stresslösare

Vid Statens Lantbruksuniversitet (SLU) finns temaforskningsprogrammet Skog & Hälsa. Forskningsprogrammet bedrivs som ett tvärvetenskapligt projekt där flera discipliner av forskare samarbetar. I forskningsprogrammet vill man undersöka om och hur människors hälsa påverkas av vistelse i skogsmiljö. Vidare vill man också försöka ta reda på hur denna kunskap kan användas vid olika beslut gällande skogsskötseln.

Skog & Hälsa är ett nytt forskningsområde inom skogsfackulteten på SLU, men redan har man rott hem en mängd med spännande forskningsprojekt. Bland de discipliner som samverkar i projekten finner man bland annat psykologer, sjukgymnaster och medicinforskare.

I ett av forskningsprojekten, Kan vistelse i skog- eller hantverksmiljö sänka stressade personer stressnivå? En jämförande studie (2013), lät man deltagare med uppvisat höga stressnivåer vistas antingen i skogs- eller hantverksmiljö. Efter vistesen lät man deltagarna svara på enkäter rörande sinnestämning och upplevelse av de olika miljöerna.

I resultatet kom man fram till att deltagarna både i skog- och hantverksmiljön blev mer avstressade, piggare, gladare, lugnare och mer klartänkta. De deltagare som vistades i skogsmiljö fick dock signifikant mer av dessa positiva effekter än de som vistades i hantverksmiljö. De som vistats i skogsmiljö kände dessutom mer av dessa positiva effekter över ett längre tidsspann, både under och tiden efter besöket.

Det var helt enkelt den mer omväxlande utomhusmiljön som skogen erbjöd som gjorde att deltagarna i skogsmiljö återhämtade sig bättre. Deltagarna i skogsmiljö angav att allting hängde ihop mer naturligt än vad deltagarna i hantverksmiljö gjorde.

I ett annat projekt, MiniRest, har man vid Skog & Hälsa på SLU också kommit fram till att även kortare vistelser i skogen kan ge mycket goda hälsoeffekter, inte minst på människor med så kallat utmattningssyndrom. Även här använde man sig av deltagare som fick vistas i skogen, men under kortare tid. Deltagare i projektet, som vistades i skogen i runt en timme, fick flera märkbart goda hälsoeffekter, som lägre blodtryck, mer avstressade, och förbättrad förmåga till uppmärksamhet än när de vistades samma tid i enbart storstadsmiljö.

GranskogRehabilteringsskog kontra virkesskog

Som nämnts vill man inom projektet Skog & Hälsa vid SLU försöka ta reda på hur kunskapen kring skogen som hälsobringare kan användas vid olika beslut gällande skogsskötseln. Skogens sociala värden kontra skogen som materiell resurs alltså. Skogen som social resurs är en av hörnstenarna i skogvårdslagen, jämte sådant som skogen som bärande av biologisk mångfald och materiell resurs.

Både SLU:s egen forskning och annan visar på att vistelse i skogsmiljö kan både förebygga, rehabilitera och återhämta människor från stressrelaterade sjukdomar som utmattningssyndrom. Det sociala värde som skogsvårdslagen värnar om kan också vara just sådant som värdet i skogens egenskaper att kunna förebygga, rehabilitera och återhämta människor från stressrelaterade sjukdomar.

En av de viktigaste enskilda faktorerna som man inom projektet Skog & Hälsa kommit fram till gällande skogen som miljö för återhämtning från stressrelaterade sjukdomar är hög trädålder. Här har man i forskningen därför tagit hänsyn till att allmänhetens behov av skogen som mental återhämtare riskerar att komma i konflikt med markägares vilja att ha en hög virkesproduktion, då en hög virkesproduktion just kräver hög trädålder.

Inom projektet Skog & Hälsa har man inom sina resultat kommit fram till att man dock kan spara en relativt stor mängd skog avsedd för goda rehabiliteringsmöjligheter, så kallad rehabiliteringsskog, utan att det medför en stor förlust av virkesvärde för skogsägarna. Inte minst skulle förslusten bli minimal om fler markägare också blev mer medvetna om skogens sociala värde, inte minst då som en möjlig inkomstkälla just genom att låta en del av skogen användas som rehabilteringsskog.

I skogen finns rätt bakterier

Att vistas i skog är inte bara bra för den mentala hälsan. Vistelse i skog och mark ger också vinster för den fysiska hälsan. Inte minst är mycket vistelse i skog och mark bra för motionen. Det är också förebyggande mot allergier.

Flera studier visar att ju längre vi kommer från naturen desto svagare riskerar vår motståndskraft bli mot olika former av allergier. Allergier av olika slag är desto vanligare i dag i vårt moderna samhälle än vad det var förr då vi vistades mer nära naturen. Vi har helt enkelt för lite av de gynnsamma bakterier i kroppen som gör oss motståndskraftiga.

Mycket vistelse i skog och mark kan dock kompensera för de viktiga bakterier som vi går miste om när vi lever urbaniserat. Så, ut i skog och mark om du bättre vill förebygga mot att utveckla allergier. Att andas in luften i naturen och fysiskt röra vid växter, träd och stenar skapar bättre förutsättningar för att bygga upp en motståndskraftig bakterieflora i kroppen.

Källa: slu.se/skog-halsa

Läst 3169 gånger Senast redigerad Monday, 11 January 2016 11:14

Nytt i forumet

0 Topics

COM_KUNENA_VIEW_TOPICS_DEFAULT_MODE_DEFAULT

COM_KUNENA_VIEW_NO_TOPICS
0 Topics

Who Is Online

Total users online: 0
Legend:  Site Administrator Global Moderator Moderator Banned User Guest
  • Total Messages: 11 | Total Subjects: 8
  • Total Sections: 3 | Total Categories: 20
  • Today Open: 0 | Yesterday Open: 0
  • Today Total Answer: 0 | Yesterday Total Answer: 0

Flest reaktioner i veckan

Välj kommun från listan