Spännande förutsättningar inför miljöåret 2016

Dela artikeln
onsdag, 23 december 2015 0
Spännande förutsättningar inför miljöåret 2016

Året 2016 ser ut att kunna bli lovande på många sätt för miljöarbetet världen över. Med bland annat ett nytt fattat globalt klimatavtal, en ny kommande hållbarhetslag, och nya krav inom miljöledningssystemet ISO 14001 är det spännande tider vi lever i.

Visst, man kan vara kritisk till huruvida det nya klimatavtal som fattades i Paris verkligen kommer att uppfyllas. Det tidigare klimatavtalet ifrån 1997, Kyotprotokollet, hade flera svagheter, bland annat att det bara innefattade de traditionella industriländerna, och USA undertecknade aldrig ens protokollet. Dessutom drog sig flera andra stora industrinationer sig ur protokollets åttagande en efter en redan i ett tidigt skedde. Resultatet blev att protokollet bara till slut kunde bli tillämpligt på blygsamma 14 % av världens utsläpp. Krasst kan man konstatera att slutresultatet av detta klimatavtal var alltså inte särskilt globalt.

Så, vad är då bättre den här gången? Vad för slags förutsättningar finns för att det nya avtalet ska lyckas vara bättre än det gamla?

Ambitionen med mötet i Paris var att alla UNFCCC-länder skulle komma fram till en ny och globalt omfattande överenskommelse gällande klimatet. Högt satta ambitioner med andra ord, men politiskt lyckades man också alla länderna emellan enas kring de mål som det nya klimatavtalet har som syfte. På detta viss är det nya klimatavtalet att se som en historisk milstolpe i form av att det är det första egentliga globala klimatavtal som fattats.

En genomgripande del i det nya klimatavtalets syfte är att minska både industriländers och utvecklingsländers utsläpp globalt. Det här är ett mycket välkommet framsteg med tanke på hur begränsat det tidigare avtalet var när det fattades. I det nya klimatavtalet finns bland annat den gemensamt fattade ambitionen att utsläppen globalt ska minskas till en nivå så att den globala uppvärmning inte överstiger 2 °C.

Ett syfte med det nya avtalet är också att få till en större och mer omfattande strävan politiskt och globalt när kommer till att behandla de de stora miljöfrågorna i fråga om sådant som begränsning och anpassning, förbättrad teknikutveckling, och ökad
öppenhet. Politiskt global konsensus kring hur dessa aspekter i det globala miljöarbetet ska bedrivas kan nog bli en ytterst viktig sporre för det strategiska och innovativa miljöarbetet som bedrivs världen över inom företag och forskning. Hoppas nu bara att den goda politiska känslan som var under klimatmötet också just visar sig i de praktiska delar som dess avtal har som syfte att uppfylla.

Under andra halvan av 2015 har också kraven i miljöledningsystemet ISO 14001 ändrats. Bland annat har krav som livscykelperspektiv och krav på att låta affärsplanen innefattas av miljöarbetet kommit till. Revolutionerande är kanske att ta i, men som väletablerad internationell standard för hur man bedriver systematiskt miljöarbete kommer detta möjligen utveckla och bredda företags miljöarbete överlag.

Den 1 juni 2016 kommer också en ny hållbarhetslag att bli verklighet. Den nya lagen bygger på det EU-direktiv som fattades 2014. 2000 svenska storföretag kommer att beröras av den nya lagen genom att det kommer bli krav på så kallad hållbarhetsredovisning. För tillället är hållbarhetsredovisning bara en frivillig åtgärd.

Åsikten om denna nya hållbarhetslag går isär. Många belackare menar att det bara kommer innebära stora och onödiga kostnader, andra att hållbarhetsarbetet i stora företag nu går in i en ny era av att bli mera reellt med ökade krav på transparens
gällande sådant som miljöfrågor, sociala frågor och arbetsmiljö. Hur detta utvecklar sig kommer inte minst bli intressant att se just pågrund av att transparensen gällande hållbarhetsarbete inom många storbolag nu förhoppningsvis blir öppnare och
tydligare. 

Den nya lagen berör som nämnts stora bolag, men samtidigt kan man fundera på hur detta också sannolikt kan komma till att indirekt beröra mindre företag. Ökade krav på hållbarhetsredovsiningar hos stora bolag kan nog inte minst få effekten att
storbolag i sin tur nogrannare hållbarhetsmässigt undersöker de mindre företag de samarbetar med.

Detta var bara några av de förutsättningar vi kommer möta inför miljöåret 2016. Det ska bli både spännande och intressant att följa detta. Förhoppningsvis kommer detta också att leda till mycket handgripligt och konstruktivt gällande hur vi gemensamt
kan ta oss an miljöproblematiken i framtiden.

Källor:
consilium.europa.eu
hallbarhetslagen.se

Läst 2271 gånger Senast redigerad tisdag, 05 januari 2016 16:34

Välj kommun från listan