Ekologiskt, lokalproducerat och närproducerat, vad är vad?

Dela artikeln
Thursday, 17 December 2015 0
En hållbar och miljövänlig livsstil kräver både ekologiskt och närproducerat En hållbar och miljövänlig livsstil kräver både ekologiskt och närproducerat

Det finns idag både ekologiska och närproducerade varor att välja mellan i de flesta butiker, vilket majoriteten av oss säkert tycker är trevligt. Som konsument påverkar du på flera sätt genom de val du gör. Om du väljer att handla närproducerat och ekologiskt bidrar du till ett mer hållbart jordbruk och mer miljövänlig framtagning av mat. Men vad är då skillnaden mellan ekologiskt och närproducerat? Spelar det någon roll vad vi väljer?

Det finns idag ingen officiell definition av hur ”nära” närproducerat ska vara. Det gör att olika personer definierar begreppet på olika sätt; för en del kan närproducerat innebära att det är svenskt, medan de flesta uppfattar nog närproducerat som något som har producerats i närområdet, till exempel i det egna länet, i kommunen eller på granngården.

Närproducerat säger dock ingenting om hur produkterna har tillverkats eller odlats, vilken sorts gödsel, foder eller bekämpningsmedel som har använts. En stor del av miljöpåverkan vid producering av maten vi äter, är den som sker ute på gårdarna och i lantbruken och det påverkar klimatet, den biologiska mångfalden och övergödningen. Närproducerade varor har inga regler för hur de ska tas fram, det innebär bara att de producerats i närområdet.

Termerna lokalproducerat eller lokalodlat används med ibland, vilket har samma innebörd som närproducerat och närodlat.

Fördelar med lokalproducerat kan vara, om man tar tillvara på möjligheten, att man som konsument har större möjlighet att påverka producenten och man kan se till att få insyn i hur livsmedlen odlas och tillverkas. Man kan också skapa ett lokalt ”kretslopp” och samarbeten som gemensamt arbetar för att lyfta fram ortens grödor och djur. Handlar du lokalt bidrar du till den egna bygden, vilket även leder till kortare transporter, färskare råvaror och kan även skapa fler arbetstillfällen i närområdet.

Vad innebär då ekologiska varor, till skillnad mot närproducerade?

Ekologisk produktion strävar efter att nyttja naturresurser som energi, mark och vatten på ett långsiktigt, hållbart sätt. Stor biologisk mångfald och hög ambition när det gäller djurens välfärd är annat som krävs för att kalla varor för ekologiska. Den ekologiska djurhållningen strävar också efter att djuren ska kunna bete sig och leva så naturligt som möjligt. Till exempel får inte höns hållas i bur och grundregeln är att nötkreatur ska vara frigående. Allt foder som djuren äter ska vara ekologiskt tillverkat.

Bra att känna till angående betesdjur som kor, hästar och får är att så länge djuren går på gräsbete så påverkas inte klimatet och växthuseffekten negativt. Gräset som äts av djuren hade ändå förmultnat och skapat samma mängd växthusgaser som djuren själva släpper ut. Det är först när man ger producerat foder och transportera djuret som det blir en negativ miljöpåverkan. Det nämns dessvärre sällan i debatten.

När det gäller ekologiskt ska växt- och djurhållning vara i balans så att djuren i första hand äter foder från den egna gården och att stallgödseln i första hand används för att ge näring åt den egna åkermarken. Det ska vara ett kretslopp och allt ska finnas så nära som möjligt.

Mot skadegörare och ogräs använder odlaren i första hand olika förebyggande metoder, som att variera växtföljden. Kemiska bekämpningsmedel används inte i produktionen, utan endast mer naturliga medel där i vissa fall insekter själva agerar som bekämpning mot andra skadeinsekter. Pesticider rubbar ofta balansen vilket gör att om man slår ut en skadeinsekt, så tar även någon annan i kretsloppet också skada, eller så dyker förr eller senare ett annat problem upp.

Med till exempel KRAV-märkning och Rättvisemärkningen finns det idag goda möjligheter att ha en bra inblick i producenternas metoder och förutsättningar, och vad det innebär för både miljön på plats samt även bondens och familjens hälsa och ekonomi när de säljer sina produkter. Här i Sverige blir våra genomtänkta köp av importerade varor en stimulans till omställningen till miljövänlig produktion i importländerna.

När det gäller vissa varor som till exempel kaffe, kakao och bananer är det ju också så att vi inte kan producera dem här i Sverige. Vill vi ändå kunna köpa dessa produkter är det vårt ansvar att inte låta vår konsumtion orsaka miljö- och hälsoproblem där de produceras.

Med kött, grönsaker och annat som vi kan producera här i Sverige är det oftast bara fördelar att köpa dem så närproducerat som möjligt då transporterna överlag blir kortare. Är gården dessutom KRAV-märkt eller har EU:s logotyp för ekologisk produktion är det så klart ännu ett kliv i rätt riktning.

En hållbar och miljövänlig livsstil kräver både ekologiskt och närproducerat

Det allra bästa är att försöka hitta livsmedel som är både ekologiskt och lokalt producerade. Om det inte finns att få tag på, är det ekologiska valet det som oftast ger bäst positiv effekt på klimat, miljö och hälsa även om maten kommer från en plats längre bort.

Nästa kliv kan vara att odla och föda upp det man äter själv. Det tar vi nästa gång.

Läst 9444 gånger Senast redigerad Tuesday, 05 January 2016 16:33

Nytt i forumet

0 Topics

COM_KUNENA_VIEW_TOPICS_DEFAULT_MODE_DEFAULT

COM_KUNENA_VIEW_NO_TOPICS
0 Topics

Who Is Online

Total users online: 0
Legend:  Site Administrator Global Moderator Moderator Banned User Guest
  • Total Messages: 11 | Total Subjects: 8
  • Total Sections: 3 | Total Categories: 20
  • Today Open: 0 | Yesterday Open: 0
  • Today Total Answer: 0 | Yesterday Total Answer: 0

Flest reaktioner i veckan

Välj kommun från listan