Är ekologisk biodling möjlig?

Jag funderade på detta med ekologisk odling och framförallt biodling. Då ingen vet exakt vart bina flyger, är det då möjligt att erbjuda ekologisk honung? Om de flyger till grannbondens rapsfält fulla av besprutade grödor och blommor så borde det inte ses som ekologiskt. Vad säger bestämmelserna? Finns det några tydliga regler som gäller?

Postat i Odla, Jaga och Föda upp, fråga ställd av LeffeS, 5 years ago. 2150 träffar.

Gilla på Facebook, +1 på Google, Twittra eller dela på andra sociala medier.

0

Följande svar kommer från Preben Kristiansen, Bihälsokonsulent på Biodlarna:

Bestämmelser om ekologisk biodling finns i följande EU-förordningar:
Rådets förordning (EG) nr 834/2007
Kommissionens förordning (EG) 889/2008 och i Jordbruksverkets föreskrifter om ekologisk produktion (SJVFS 2015:51).

Dessa bestämmelser kan laddas ned från Jordbruksverkets webbplats på följande länk: www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikas...

På den sidan finns information om de viktigaste regler angående ekologisk biodling. Och ytterligare information finns i dokumentet \"Nationella riktlinjer för ekologisk produktion\", som det länkas till från sidan.

Vad angår placering av bikuporna, som frågan du skickat handlar om, så gäller följande: \"Bikuporna ska placeras i områden där nektar- och pollenkällor huvudsakligen kommer från ekologiskt odlade grödor eller grödor som odlas med metoder som är skonsamma för miljön. De kan även placeras i områden med vilda växter eller skogar. Biodlaren ska se till att hålla bikuporna på tillräckligt avstånd från källor som kan medföra förorening av biodlingsprodukter eller sämre hälsa för bina.\"

Du är alltid välkommen att höra av dig igen om du har ytterligare frågor eller funderingar.

Med vänliga hälsningar

Preben Kristiansen
Bihälsokonsulent
www.biodlarna.se

5 years ago
Vänligen bli medlem/logga in för att besvara denna frågan.  Klicka här för att logga in
- Just now

0

Just now
/qanda
/qanda/get_answer/4
/qanda/save_reply/4
/qanda/save_answer/4
/qanda/accept_answer/4
/qanda/unaccept_answer/4
/qanda/unpublish_answer/4
/qanda/delete_answer/4
/qanda/update_answer/4
/qanda/like/4
/qanda/dislike/4
/qanda/report_answer/4
/qanda/report_question/4
/qanda/save_bounty/4

Välj kommun från listan