Solceller som energikälla

Solceller utgör en växande förnybar energikälla. Den är egentligen inte ny men det har tidigare varit dyrt att framställa dessa celler, något som forskning världen över börjat förändra.

After display title

onsdag, 20 april 2016 0
av Redaktionen i Framtiden är här

Indiens energiminister Piyush Goyal spår en lysande framtid för landets solenergi, trots bristande plats för lagring.

Det var i mitten av april som energiminister Piyush Goyal höll ett tal vid lanseringen av en 15-punkters handlingsplan för landet sektor för förnybar energi. Goyal säger att Indien är på väg att sväva förbi målet att distribuera mer än 100 gigawatt solenergi fram till år 2022. "Jag tror att ett nytt kolkraftverk skulle ge dyrare energi än en solanläggning" säger han.

Under det gångna verksamhetsåret har nästan 20GW solenergikapacitet godkänts av regeringen, och ytterliga 14GW planeras under 2016, enligt landets budget. Kapitalkostnaderna har sjunkit med 60% under de senaste fyra åren, och kan sjunka ytterligare 40% rapporterar Deutsche Bank, som skrev i en rapport förra året att solinvesteringar skulle gå om kol till år 2020.

Priserna på solenergi slog en ny rekordlåg nivå i januari 2016 med 420 megawatt i Rajasthan på 4,34 rupier per kilowattimme. I jämförelse med kolpriserna som varierar mellan 3 - 5 rupier/ kWh.

Den hotande konkursen för energijätten Sun Edison har gjort många indiska investerare kritiska till att investera i förnyelsebar solkraft, rapporterar Bloomberg, men Goyal säger att sektorn har starka utsikter. "Om ett flygbolag går i konkurs tror inte jag att folk slutar flyga i flygplan" skämtade han och insisterade på att Indien följer riktmärken för förnybar energi som "saknar motstycke i världen". Han passar också på att kritisera de rikare länderna för att ta för mycket betalt för ren teknologi. Regeringen i Dehli har lovat att erbjuda sin expertis inom området till alla fattiga länder som ber om den, "utan att ta en enda rupie".

Goyal säger också att Indien är villig att hjälpa utvecklingsländer i Asien, Afrika och Stilla havsregionen att utveckla rena energialternativ, helt kostnadsfritt. "Indien ska sluta följa världen och gå sin egen väg genom att bli världsledande inom ren teknik och ren energi" säger Goyal, som hoppas vinna stöd för en indisk-ledd global solallians när han nu reser till New York för att bevittna undertecknandet av Parisavtalet om klimatförändringar. Klimatmötet äger rum den 22 april 2016.

Källa

After display title

söndag, 28 februari 2016 0
av Tommy Gunnarsson i Grön entreprenör

Just nu pågår många storsatsningar på solenergi i det stora landet i väst, USA. Detta har inte bara lett till att utveckla flera tekniska innovationer gällande solenergi, det har också skapat mängder med jobbtillfällen på den amerikanska arbetsmarknaden.

Mer än 35000 arbetstillfällen under 2015

Den amerikanska solenergi-industrin har under 2015 lyckats skapa över 35000 arbetstillfällen. Man kan utan underdrift säga att solenergi-industrin i USA i dag utgör en storindustri. Mätningar från amerikanska Solar Job Census visar att solenergi-industrin i USA ensamt just nu sysselsätter en bit över 200000 människor.

Sysselsättningstillväxten under de senaste åren inom solenergi-industrin i USA ligger på omkring 20 procent, vilket kan jämföras med den totala nationella sysselsättningsgraden som ligger på dryga 1,7 procent. För att sätta ytterligare ett glädjande perspektiv på detta: solenergiindustrins sysselsättningstillväxt står för hela 1,2 procent av alla nyanställningar som kommer till i USA just nu.

Välbetalda jobb

De arbetstillfällen som i snabb och omfattande takt skapas inom solenergi-industrin i USA är välbetalda jobb i förhållande till det låga skattetrycket. Störst efterfrågan finns på tillverkare, installatörer, montörer, säljare och distributörer av solenergi. Lönen för en installatör ligger på omkring 21 dollar per timme och för en montör ligger lönen på omkring 18 dollar per timme. De riktigt högsta lönerna finns inom design och teknikutveckling, där lönerna ligger på omkring 27 dollar per timme.

Ny teknik kan göra solceller mer effektiva

Detta är konkurrenskraftiga löner, men ändå tycks anställarna inom den amerikanska solenergi-industrin skrika efter arbetskraft just nu. Man har inom flera av de sektorer som jobbar inom solenergi-industrin idag rent av ett underskott av arbetstagare.

Fler anställda än inom traditionella fossila branscher

Under 2015 hade man inom fossila branscher, såsom olja och gas, i USA omkring 130000 arbetare anställda. Detta är alltså en bra bit mindre än den mängd arbetare som i landet i dag arbetar inom solenergi-industrin. Inom olje- och gasindustrin försvinner också arbetstillfällena just nu i snabbare takt än arbetstillfällen inom solkenergi-industrin ökar. Mätningar gjorda berättar att solenergi-industrin i USA kommer att behöva anställa omkring hela 30000 nya medarbetare under 2016.

Många i USA talade för några år sedan om en kommande boom inom förnyelsebar energi, inte minst vad gäller sol- och vindbaserade energilösningar, som skulle kunna utkonkurrera den ökning som fanns för några år sedan gällande användningen av skifferolja och gas. Frågan är om inte USA är där i dag, och att det vi ser nu är bara början på toppen av ett isberg av det som rejält kommer att omforma energiekonomin inom den närmsta framtiden.

Ovanstående gäller givetvis då inte bara USA. Då en sådan mäktig aktör på den globala marknaden som USA kraftigt expanderar mot ett mera klimatneutralt samhälle vore det märkligt om resten av världen inte hoppade på det tåget.

En nackdel med solenergi har hela tiden varit de dyra kostnader som kommer till vid installation av detta energislag. Men går man bara så kort tid tillbaka som tre år sedan så kostar solenergi i genomsnitt idag betydligt mindre att installera, detta tack vare förbättrade och effektivare installationsmöjligheter.

Leder också till arbetstillfällen utanför USA

Som den stora och inflytelserika ekonomi USA är kommer också de arbetstillfällen som ökar inom landet också leda till en ökning av arbetskraft och intäkter inom solenergi-industrin också långt utanför landets gränser. Denna växande industri sätter inte minst fart på innovatörer och exportörer av solenergilösningar utanför USA, som både kan tillföra landet kunskap och produkter utifrån. Ett av de företag som dragit nytta av den amerikanska solenergi-industri-boomen är det svenska företaget Abscilon Solar Collector AB.

Abscilon har sitt säte i Härnösand och har ingått ett samarbetsavtal att exportera solenergiteknik till en stad i Pennsylvania. I avtalet ingår att Abscilon ska vara med att bygga solenergianläggningar som till en början ska omfatta 40 MW, vilka senare ska utökas till att kunna producera hela 180 MW.

Abscilon har flera typer av solfångare som har visat sig intressanta på den amerikanska energimarknaden. Styrkan ligger just förmodligen häri, att man kan anpassa alla installationer som görs just efter precis vilket energibehov kunden har.

Att inte sälja och installera mer än kunden behöver är förmodligen en av de starkare konkurrensfördelar man kan ha i dag på energimarknaden som solenergiföretag. Driften av ett solenergipanelsystem är sedan ytterst billigt för kunden.

Källor:
www.renewableenergyworld.com/articles/2016/01/solar-jobs-continue-to-outpace-us-economy
www.absolicon.se/vara-solfangare

After display title

fredag, 15 januari 2016 0
av Tommy Gunnarsson i Innovation & Uppfinningar

Ett mycket stort fattigdomsproblem i världen är bristen på elenergi. Miljoner av människor världen över lever inte bara i mörker, bristen på elenergi skapar också ohälsoproblem, och missade utbildningsmöjligheter som är avgörande för att bryta sig ut ur fattigdomsspiralen. 

Den brittiska välgörenhetsorganisationen Solar-Aid jobbar med att bekämpa fattigdom och klimatförändringar, detta genom att sälja solenergilösningar till många av Afrikas fattiga. Detta arbete gör det möjligt för många fattiga afrikaner att bli självförsörjande på elenergi, plus att det ökar användandet av rena och förnyelsebara energislag, vilket är en vinst sett också ur ett miljö- och klimatperspektiv.

Sunny-Money

Projektet, som pågått sedan 2006, har Solar-Aid valt att kalla Sunny-Money, och för tillfället arbetar man i de centralafrikanska länderna Uganda, Malawi, Zambia, Tanzania och Kenya. I samtliga av dessa länder är bristen på elenergi ett utbrett och påtalat problem.

I hela Afrika finns omkring 600 miljoner människor som lider av att inte ha tillgång till elenergi. Bristen på elenergi och tillförlitliga energikällor leder till att många fattiga afrikaner också tvingas använda sig av farliga alternativ. Osäkra hemgjorda fotogenlampor för att ha belysning i hemmet är ett gissel i flera afrikanska länder, inte minst i de länder där Solar-Aid bedriver sin verksamhet.

Fotogenlamporna ger inte bara en ytterst undermålig belysning utan avger också för den mänskliga hälsan mycket giftiga rökutsläpp i form av svartrök, och säkerheten kring användandet är också ofta mycket undermåligt. Fotogen är inte heller billigt, och en stor del av inkomsten för många fattiga afrikaner som lider av brist på elenergi äts till stor del upp av kostnaderna att inhandla fotogenet. Ett stort mål i Solar-Aids verksamhet är att helt utrota gisslet med de farliga fotogenlamporna i hela Afrika till 2020.

Varje hushåll som Solar-Aid ger möjligheten till solenergiförsörjning sparar inte bara pengar åt hushållet, utan förbättrar också hälsan och säkerheten i hushållet. Barnen, vilka ofta är upptagna av sysslor under dagen, får också en möjlighet att lättare kunna studera nattetid tack vare ordentlig belysning. Utbildning är en ytterst viktig och helt avgörande för att kunna ta sig ur fattigdomen. Man räknar med att varje solenergifångare från Solar-Aid som används i ett hushåll sparar in omkring 200 kg av koldioxid per år som annars skulle kommit till vid fortsatt användande av fotogenlampa.

Ny teknik kan göra solceller mer effektiva

Solar-Aid skänker inte bort solenergifångarna, detta av flera anledningar. Man har valt att sälja dem till ett för lokalbefolkningarna överkomligt pris, allt för att kunna återinvestera mer pengar i projektet. Försäljningen av solenergifångarna skapar också arbetstillfällen lokalt då det är lokalbefolkningen som engageras i försäljning och distribution. Det är en mycket imponerande apparat Solar-Aid har lyckats åstadkomma, där inte bara lokabefolkningen blir engagerad arbetsmässigt och får gedigen kunskap kring hållbar och säker energiutvinning, utan där också pengarna som genereras i projektet till en betydande del stannar inom de berörda ländernas egna ekonomier.

Sunny-Schools

Solar-Aid arbetar också med vad man kallar Sunny-Schools, ett gratis interaktiv utbildningsprogram på nätet där man undervisar barn och ungdomar om den globala klimatproblematiken och om solenergiteknik. Inte minst i många engelskspråkiga länder har detta blivit ett mycket framgångsrikt pedagogiskt instrument när det kommer till att lära barn och ungdomar om den globala klimatproblematiken, och om solenergiteknik och hållbart energianvändande.

Genomgripande resultat

Hittills har Solar-Aid uppnått många hoppingivande och handfasta resultat. I sin senaste rapport redovisar man att 10 miljoner människor fått tillgång till ren och säker solenergi, att det skapats 345 miljoner dollar i insparade pengar för afrikanska hushåll, att omkring 6 miljoner har fått förbättrad hälsa, att 80 000 ton koldioxidutsläpp har blivit hindrade, samt att flera miljarder viktiga studietimmar har kommit till för afrikanska barn och ungdomar, allt som ett resultat av det arbetet man lagt ned sedan starten 2006.

Förutom inkomsten man får genom sålda solenergipaneler mottar även Solar-Aid pengar från välgörare, en nog så viktig verksamhet för att få projekten de driver att gå runt och fungera. På deras hemsida kan man gå in och få en färdig kalkyl på hur mycket ens bidragna pengar kan bidra till i form av sociala och miljömässiga förbättringar.

Solar-Aid publicerar och uppdaterar ständigt också nya rapporter på vad man lyckas åstadkomma i form av sociala och miljömässiga förbättringar i de länder där man verkar. Det finns både allmänna rapporter och rapporter som rör varje land där man är verksam. Faktablad finns också samlat kring varje land att tillgå.

Källa: solar-aid.org

After display title

tisdag, 05 januari 2016 0
av Tommy Gunnarsson i Innovation & Uppfinningar

Bara några minuter av den solstrålning som träffar jordens yta skulle kunna räcka för att täcka den energi som hela mänskligheten förbrukar under ett år. Ständigt utvecklas ny teknik för att kunna ta till vara på denna förnyelsebara och outtömliga energikälla. Varje framsteg som här görs är ytterst välkommet inför den rådande energikris vi hela tiden riskerar att stå inför, och för att en gång för alla bli kvitt miljö- och klimatförstörande energislag.

Solenergi har använts ända sedan 1950-talet, då inom rymdtekniken som elförsörjare åt satelliter. I dag används solenergi framgångsrikt inom en mängd med områden, alltifrån miniräknare till bostäder och stora industrier som är självförsörjande på el och värme från solenergi.

Solenergi som förnyelsebar energikälla är, förutom att vara klimatneutralt, också mycket kostnadseffektivt. Den stora kostnaden för ett solpanelssystem kommer främst till vid installation. Vid själva driften är kostnaderna sedan mycket låga.

För att än mer möjliggöra solenergi som ett funktionellt och tekniskt attraktivt energislag finns det flera problemområden som forskarna ständigt försöker lösa. Ett tekniskt dilemma med solenergi är åt vilket håll man bäst riktar solpanelerna för att på bästa möjliga sätt generera energin ur solens strålar. Nu tror dock forskare och teknikutvecklare att man är en lösning på spåren.

Syd eller väst?

Många tänker sig nog att sydlig riktning på ett solpanelssystem vore det bästa alternativet för att generera mest solljus. År 2013 kom dock en rapport från energiforskningsorganisationen Pecan Street i vilken man slog fast att bästa riktningen för ett solpanelssystem är att snarare luta panelerna västerut för att på bästa sätt ta till tillvara på solens instrålning.

Solenergi som en väg att lösa elenergibristen i fattiga länder i Afrika

Vidare forskning har också visat att det är än mer invecklat än så här. En annan viktig faktor på hur man ska rikta ett solpanelssystem för att på bästa sätt ta tillvara på solstrålningen är nämligen också beroende på var solpanelsystemet geografiskt befinner sig. Så västlig riktning behöver alltså likväl inte alltid vara det bästa alternativet. Byggnader, vilka är de vanligaste platserna för solpaneler, har också oftast den begränsningen att även om du får rätt riktning på solpanelssystem så går man ändå miste om mycket av solljuset då panelerna inte kan följa solens spår på himlen under hela den tid på dygnet då solen lyser.

Nanostavar kan effektivisera solcellers ljusintag

Det ultimata, oavsett om det är syd eller västlig riktning som är det mest energigenererande vad gäller solpanelssystem, vore ju så klart att ha solpaneler som hela tiden kan anpassa vinkeln för att bäst ”skörda” solljuset. Det är just detta man nu tror sig lyckats åstadkomma. Vad forskare utvecklat är solpaneler med en glasbeläggning bestående av ultratunna nanostavar som kan monteras ovanpå solcellerna i ett solpanelssystem. Denna typ av glasbeläggning kan sedan förmå de underliggande solcellerna att anpassa sin vinkel på bästa möjliga sätt för att ta in maximalt med solljus.

Beräkningar som gjorts visar att effektiviteten i solcellerna med hjälp av dessa glasbeläggningar kan öka med omkring 5 till 28 %. Vid långvarig användning tror man att effektiviseringen rent av kan öka till upp emot 46 %. Det återstår att se om detta fullt ut stämmer vad gäller effektiviteten, men redan nu verkar denna nya teknik ytterst lovande för hur vi i framtiden kommer att designa och utveckla solcellspaneler.

Hjälper även till att hålla rent solcellerna

Denna nya teknik tror man inte bara kommer hjälpa till att förbättra solcellernas riktning. Materialet som nanostavarna är gjort av är dessutom damm- och föroreningsavstöttande. Det här tror man också kommer kunna vara ett stort framsteg gällande solenergitekniken, detta då solcellerna blir avsevärt mer friare från damm och föroreningar som annars hindrar solcellerna från att absorbera solstrålarna.

Källor: solardaily.com, pecanstreet.org

Välj kommun från listan