After display title

onsdag, 20 april 2016 0
av Redaktionen i Framtiden är här

Indiens energiminister Piyush Goyal spår en lysande framtid för landets solenergi, trots bristande plats för lagring.

Det var i mitten av april som energiminister Piyush Goyal höll ett tal vid lanseringen av en 15-punkters handlingsplan för landet sektor för förnybar energi. Goyal säger att Indien är på väg att sväva förbi målet att distribuera mer än 100 gigawatt solenergi fram till år 2022. "Jag tror att ett nytt kolkraftverk skulle ge dyrare energi än en solanläggning" säger han.

Under det gångna verksamhetsåret har nästan 20GW solenergikapacitet godkänts av regeringen, och ytterliga 14GW planeras under 2016, enligt landets budget. Kapitalkostnaderna har sjunkit med 60% under de senaste fyra åren, och kan sjunka ytterligare 40% rapporterar Deutsche Bank, som skrev i en rapport förra året att solinvesteringar skulle gå om kol till år 2020.

Priserna på solenergi slog en ny rekordlåg nivå i januari 2016 med 420 megawatt i Rajasthan på 4,34 rupier per kilowattimme. I jämförelse med kolpriserna som varierar mellan 3 - 5 rupier/ kWh.

Den hotande konkursen för energijätten Sun Edison har gjort många indiska investerare kritiska till att investera i förnyelsebar solkraft, rapporterar Bloomberg, men Goyal säger att sektorn har starka utsikter. "Om ett flygbolag går i konkurs tror inte jag att folk slutar flyga i flygplan" skämtade han och insisterade på att Indien följer riktmärken för förnybar energi som "saknar motstycke i världen". Han passar också på att kritisera de rikare länderna för att ta för mycket betalt för ren teknologi. Regeringen i Dehli har lovat att erbjuda sin expertis inom området till alla fattiga länder som ber om den, "utan att ta en enda rupie".

Goyal säger också att Indien är villig att hjälpa utvecklingsländer i Asien, Afrika och Stilla havsregionen att utveckla rena energialternativ, helt kostnadsfritt. "Indien ska sluta följa världen och gå sin egen väg genom att bli världsledande inom ren teknik och ren energi" säger Goyal, som hoppas vinna stöd för en indisk-ledd global solallians när han nu reser till New York för att bevittna undertecknandet av Parisavtalet om klimatförändringar. Klimatmötet äger rum den 22 april 2016.

Källa

After display title

onsdag, 20 april 2016 0
av Redaktionen i Innovation & Uppfinningar

På University of Bath har en grupp forskare identifierat en ny energikälla - nämligen urin. Digital Trends skriver att forskarna har utvecklat små mikrobiella bränsleceller som använder sig av bakteriers processer för att skapa energi från organiskt material.

Att använda urin som en energikälla är ett passande alternativ för invånare i utvecklingsländer där man inte har råd eller möjlighet att bygga dyra sol- eller vindanläggningar. För bara några kronor kan man använda sitt eget urin!

Läs även: Ny teknik kan göra solceller mer effektiva

Tekniken är inte ny, men forskarna menar att deras bränsleceller är betydligt effektivare och billigare än liknande produkter. Bränslecellerna innehåller en katalysator av kol som skapats med glykos och ett protein hämtat ur äggvitor. De är 6,4 kvadratcentimeter stora och kan i dagsläget inte producera lika mycket el som t ex vind- och solenergi, men produktionen är billigare. Varje bränslecell kostar bara mellan 12 till 23 kronor (£1-£2).

Källa: www.va.se

Välj kommun från listan